Hotel Biser
Hotel BiserHotel BiserHotel BiserHotel Biser
Nalazimo se na 300m od plaže Copacabana. Obezbijeđeno je preko 45 parking mjesta sa video nadzorom. Sve sobe posjeduju sistem solarnoig grijanja, TV, klima uređaj i mini kuhinju sa električnim šporetom i frižiderom
Prema istorijskim podacima Ulcinj je sigurno jedan od najstarijih gradova na jadranskom promirju. Smatra se da je Ulcinj star više od 2.000 godina. Na ovom području vjekovima su se sudarale kulture Orijenta i Zapada što se, po bogatstvu istorijskog nasleđa, osjeća na svakom koraku. Kako se tragovi prvih naseobina u Ulcinju javljaju još u V vijeku p.n.e. Smatra se da su Ulcinj osnovali Iliri, naord indoevropskog porijekla.

U vrijeme slobodne ilirske države, Ulcinj doživljava i najveći procvat. Prvobitno ime Ulcinja bilo je Kolhinijum, a dobio ga je Kolhidjanima (plemenu grčkog porijekla), za koje se smatra da su osnivači starog Ulcinjskog jezgra.

Ulcinjom do 163. godine p.n.e. Vlada ilirsko pleme Olcinijatas, koje u II vijeku p.n.e. Pokoravaju Rimljeni, te drevni Colchinijum, postaje Olcinijum. Za vrijeme rimske imperije Ulcinj dobija status grada sa naročitim privilegijama (Opida civijum romanorum), da bi kasnije Ulcinj postao i grad sa samostalnim statusom odnosno – Municipija. Nakon podjele Rimskog carstva Ulcinj pripada provinciji Prevalis, koja je bila sastavni dio Istočnog carstva.

Zbog izuzetnog geografskog položaja, blage klime i reljefa, Ulcinj je vjekovaima bio meta osvajača. Taj najjužniji crnogorski grad je često rušen tokom ratova. Vizantijski car Justinijan Ulcinj je obnavljao i utvrđivao, dok su Nemanjići, Balšići, Mlečani i Turci grad proširivali novim građevinama.